Ordensregler for Vukuhallen

Skrevet av Pål Landfald. i kategorien Vukuhallen

 • Lagledelsen har ansvar for at hallens ordensregler blir overholdt.
 • Det må utvises varsomhet ved bruk av hallen og hallens materiell.
  Vis hensyn til andre som bruker hallen.
 • Fotballsko og annet utstyr skal rengjøres før bruk i hallen.
 • Søppel skal ryddes vekk og kastes i søppelkasser.
 • Kost og rydd garderobene etter bruk.
 • Brukere/leietakere skal rydde banen umiddelbart etter bruk.

Mål fjernes etter hver trening, og plasseres på anvist plass. Målene løftes eller trilles vekk. 
Ansvarlig trener/leietaker skal påse at dette gjøres.
Opprydding og klargjøring av selve banen skal være avsluttet når neste lag skal starte sin trening.

 • All form for rusmidler er forbudt i Vukuhallen (snus, tobakk og lignende).
 • Tyggegummi, godteri eller gjenstander av glass eller annet knus bart materiale er ikke tillatt i hallen.
 • All midlertidige installasjoner inne i hallen skal godkjennes av utleier før bruk.
 • Dyr har ikke adgang til hallen.
 • Vukuhallen er ikke ansvarlig for tap av verdisaker som legges igjen i hallen.
 • Bruker/leietaker er ansvarlig for all skade som måtte bli påført hallen og dens materialer såfremt dette ikke skyldes normal slitasje.
 • Alle skader/mangler skal umiddelbart meldes til utleier.
Full Reviw on best bokkmakers by http://artbetting.net/
Download Premium Templates
Bookmaker No1 in The UK - William Hill by w.artbetting.net

Vuku IL

Bredingsberg 19, 7660 Vuku
Nord-Trøndelag, Norge.

Følg oss på

 

Organisasjonsnummer: 983 428 622
Klubbnummer: 172 100 23
Stiftet: 1893